Vắc xin phòng sởi MVVac (Việt Nam)

Vắc xin phòng sởi MVVac (Việt Nam) Vắc xin phòng sởi MVVAC là một vắc xin virus sống, giảm độc lực, được sản xuất tại Việt Nam theo công nghệ chuyển giao của viện Kitasato, Nhật Bản. Vắc xin MVVac chứa virus sởi chủng AIK-C, được nuôi cấy trên tế bào phôi gà sạch SPF tiên phát. MVVac được sản xuất trên công...

© 2016 Lịch tiêm phòng. Thiết kế Website bởi VietMoz.