Vắc xin Bạch Hầu – Uốn Ván – Ho Gà vô bào ADACEL (Pháp)

Vắc xin Bạch Hầu – Uốn Ván – Ho Gà vô bào ADACEL (Pháp) Vắc xin Adacel là vắc xin kết hợp 3 thành phần giải độc tố uốn ván hấp phụ; giải độc tố bạch hầu liều thấp hấp phụ và ho gà vô bào. Adacel được chỉ định sử dụng làm mũi nhắc 1 liều duy nhất cho trẻ em từ 4 tuổi trở lên để phòng...

© 2017 Lịch tiêm phòng. Thiết kế Website bởi VietMoz.