Có phải mỗi năm Bộ Y tế lại ban hành lại lịch tiêm chủng ?

Có phải mỗi năm Bộ Y tế lại ban hành lại lịch tiêm chủng ? Mỗi một loại vaccin theo các khuyến cáo của nhà sản xuất sẽ có những phác đồ tối ưu nhất định, không có tính chất thay đổi theo năm. Bộ Y tế căn cứ vào các nghiên cứu, dữ liệu lâm sàng, khuyến cáo của nhà sản xuất, khuyến cáo của WHO…để ban hành lịch...

© 2016 Lịch tiêm phòng. Thiết kế Website bởi VietMoz.